Loading...

KOMMENTAAR EN TERUGVOERVERSLAG BOERE VERGARDERING

‘n Voor-aansoek Openbare-Deelnameproses (vergadering met boere/ grondeienaars 28 Oktober 2019) aangebied deur Planet Capital (PC) op versoek van omliggende Boere. Hierdie vergadering word beskou as deel van die voor-aansoek Basiese Omgewings-Assessering (BA) proses. Dit is aangaande die voorgestelde aanlandige Akwakultuurfasiliteit op die plaas Bottelfontein naby Elandsbaai. Neem asseblief kennis dat alle kommentaar wat vanaf belanghebbende en geaffekteerde partye ontvang word, deur die Omgewingsassesserings-konsultant (EAP) (Planet Capital) erken word, en die EAP sal in oorleg met Cape Nordic Corporation (CNC) daarop reageer of ten minste aandui hoe hulle daarop gaan reageer.

Bogenoemde vergadering het plaasgevind in ‘n baie goeie gees en na ‘n kort aanbieding deur PC is daar verskeie belangrike punte ge-opper, wat hieronder aangeteken is, tesame met voorlopige terugvoer deur PC.

DOWNLOAD INFO DOCUMENT (AFIKAANS)
2019-11-14T06:45:43+00:00