Loading...

BACKGROUND INFORMATION DOCUMENT (AFR)

Cape Nordic Corporation (CNC) is ‘n nuut-geregistreerde maatskappy, gestig deur beide Suid- Afrikaanse en Deense vennote, met die primêre doel om ‘n Akwakultuurboerdery aan die Kaapse Weskus te ontwikkel. As eerste projek in Suid-Afrika, beplan CNC om ‘n aanlandige Akwakultuurplaas te ontwerp, te bou en te bedryf. Die beraamde beleggingskoste vir die beoogde plaas beloop ongeveer R1 biljoen. Die plaas sal op die plaas Bottelfontein, sowat 22 km suid van Elandsbaai, in die distrik Piketberg, Bergrivier Munisipaliteit, in die Wes-Kaap Provinsie, geleë wees.

Planet Capital (PC) is deur CNC aangestel as onafhanklike Omgewingskonsultant om die Basiese Omgewings-Assessering (BA), soos vereis deur die Nasionale Omgewingsbestuur-wetgewing (NEMA), te onderneem vir bogenoemde voorgestelde ontwikkeling. PC het verskeie onafhanklike spesialiste aangestel om hul werk aan te vul en het dan ook hul werksaamhede gekoördineer. Dit sluit die volgende studies in: Plantkunde, Dierkunde, Mariene Ekologie, Geohidrologie, Visueel en Erfenis, Voëls en Vlermuise, Verkeer, Argeologie, Paleontologie en Seewater Onttrekking en Uitvloei. Hierdie Agtergrond-Inligtingsdokument (AID) is opgestel as deel van die Openbare- Deelnameproses en veral om Belanghebbende en Geaffekteerde partye (B&GP‘e) in te lig oor die voorgestelde ontwikkeling en hul toe te rus om sinvol aan bogenoemde proses te kan deelneem.

Die projek sal in drie fases ontwikkel word. Tydens Fase 1, word die lewering van sowat 1,800 ton/jaar in salm beraam. Dit sal later uitgebrei word na 5,400 ton/jaar vir fases 2 en 3. Sien Figuur 1 hieronder vir die ligging van die plaas (geel merker). Die plaas is ongeveer 535 hektaar groot, met ‘n westelike seefront van 1,2 km. Die Akwakultuur-aanleg word verwag om ‘n oppervlakte van ongeveer 7,5 ha te beslaan, en sal dus voldoen aan die voorgeskrewe minimum grootte benodig vir ‘n finansieel- lewensvatbare ontwikkeling van hierdie aard. CNC het op hierdie terrein besluit a.g.v. die besondere ligging, weg van enige besoedeling op grond of ter see. Die Weskus van Suid-Afrika is ook die enigste kusgebied in SA wat oor die nodige koue water temperatuur beskik, noodsaaklik vir die kweek van hierdie voorgestelde soort vinvis (sonder enige wesenlike verkoeling/krag insette).

DOWNLOAD INFO DOCUMENT (AFIKAANS)
2019-11-14T06:43:34+00:00